2023-06-19T22:08:28+03:00

כרם חבר הינו כרם מיוחד שמכניס באמת את השורשים של יצירת יין ויצירת הדבש בישראל לידי ביטוי.

אנחנו מתמחים מליצור כמות יחסית מצומצמת ויחודית של יין ודבש שקשה להשיג ברחבי העולם עקב יצירה בכמויות קטנות של חומר הגלם.


אנו לא מתפשרים ואנו מאמינים שגם לא אתם אז בואו לבקר אצלנו כדי להנות מיין מושלם